February 18th, 2009

Litwin

Historyczne i aktualne znaczenia Zaręczenia Obojga Narodów

З прычыны чарговай рочніцы Заручэньня Ўзаемнага Абодвух Народаў, у Сэйму літоўскім адбылася польска-літоўская канфэрэнцыя „Historyczne i aktualne znaczenia Zaręczenia Obojga Narodów 20 października 1791 r.”.

„…Канфлікт за Вільню вынікаў з сутыкненьня двох візый мінуўшчыны Краю, што рэпрэзэнтаваныя былі праз г.зв. старалітвіноў (Staro-Litwinów) і новалітоўцаў (Nowo-Litwinów). І першыя, і другія былі нашчадкамі Велькага Княства Літоўскага і грамадзянамі аднаго Краю. Розьніца, але-ж рашучая, палягала на тым, што першыя зьвязвалі сваю грамадзянскасьць зь дзяржавай і вернасьцю Статутам Літоўскім, тады як для другіх дзяржаўнасьць асацыявала ся выключна з мовай літоўскай…”

„Kolejna okazja pojednania Obojga Narodów”
„Чарговая магчымасьць паяднаньня Абодвух Народаў”
(пераклад, з дадатковымі спасылкамі)