April 6th, 2009

Litwin

LitFAQ: „Як запаўняць лісты перапісу насельніцтва РБ 2009 года?“Чарговы перапіс насельніцтва Рэспублікі Беларусь
пройдзе 14-24 кастрычніка року 2009-га.

Перапісны ліст, хорма 2H стар. 1 — п.9.5 — ЛІТВІН[КА]
Перапісны ліст, хорма 2H стар. 2

Переписный лист, форма 2H стр. 1 — п.9.5 — ЛИТВИН[КА]
Переписный лист, форма 2H стр. 2

Як бачым, бланкі перапісных лістоў мусяць быць у перапішчыка й па-беларуску, і па-расейску. Заўважым вельмі важкую прыпіску да пункту «Нацыянальнасьць»: «Па самавызначэнні і жаданні рэспандэнта». У леташнім праекце лістоў была даўжэй: «По самоопределению и желанию опрашиваемого лица; для детей — по определению родителей».

Водле правілаў, перапісчык, а не рэспондэнт, мусіць запаўніць лісты перапісу (ґелевай ручкай, чорнымі чарніламі). Але мы павінныя мець моц настойваць на ўласным пункце гледжаньня, кантраляваць, што піша перапішчык. Ён абавязаны запісаць нацыянальнасьць рэспондэнта, з дакладнасьцю да літаркі, і менавіта так запісаць, як кажа яму рэспандэнт — ЛІТВІН!!! Не зважаючы на тое, ведае ён такую нацыянальнасьць ці не, падобная гэная нацыянальнасьць на іншыя ці не — не «літовец», не «беларус» — але менавіта ЛІТВІН! Як неўзабаве перапішчык паспрабуе адмовіцца так пісаць, ткніце яму пальцам у ягоны перапісны ліст, дзе чорным па белым напісана, што нацыянальнасьць запісваецца «па самавызначэнні і жаданні рэспандэнта». Абавязкова загадзя раздрукуйце вытрымкі з «Указания по заполнению форм переписного листа в 2009-ом году», і ўголас зачытайце перапішчыку:

12. Переписные листы заполняются переписчиками на основе персональных данных, сообщаемых респондентами, без их документального подтверждения.

13. Персональные данные о респондентах, отсутствующих в течение срока проведения переписи населения (с 14 по 24 октября 2009 г.) по месту постоянного жительства (месту пребывания) или являющихся несовершеннолетними, записываются переписчиками со слов совершеннолетних членов их семьи

33.6. в вопросе 9 „К какой национальности Вы себя относите?“ записывается национальность, которую указывает сам респондент, а детей — со слов родителей. Если респондент не пожелает отвечать на данный вопрос, ответ можно не заполнять…

Нацыянальнасьць вашага дзіцяці, калі яно ня можа адказваць самастойна, павінная запісвацца з вашых — бацькоўскіх — словаў. Літвінове, не палянуйцеся схадзіць у стацыянарны перапісны пункт — так вашу літвінскую хату дакладна не абмінуць, тамака й белмоўныя бланкі дакладна знойдуцца.

Вельмі гідкая сытуацыя з п. 10 — відавочная дыверсыя маскоўчыкаў ад статыстыкі. У леташнім праекце назва гучэла проста як «Ваша родная мова», а ў выніковым сёлетнім варыянце — «Ваша родная мова (мова, засвоенная першай у раннім дзяцінстве)». Відавочна, прагнуць паменьшыць адсотак людзей з роднаю беларускай моваю. Што маем параіць: ніхто з нас у дзяцінстве ня быў носьбітам ані расейскай (літаратурнай), ані беларускай (літаратурнай) мовы. Мы езьдзілі ў вёску «да бабці», вучыліся ў школцы адначасна расейскай і беларускай мове, гутарылі «па-простаму» — беларускае койнэ (гаворка) з рознай колькасьцю расейшчыны, польшчызны, балтызмаў, украінізмаў. Такім чынам, наша родная мова ў дзяцінстве — хуцей беларуская, чымся расейская!! Так і кажыце перапішчыку. А лепей мовіць без аніякіх тлумачэньняў, як адрэзаць: «Родная мова — беларуская!». Ледзь што, зачытайце пункт «Указаний…», якім перапішчык мусіць падпарадкавацца:

33.7. в вопросе 10 „Ваш родной язык“ если респондент затрудняется назвать, какой язык для него является родным языком, то следует иметь в виду, что родной язык — это язык, который он усвоил первым в раннем детстве. Малолетним детям родной язык и язык, на котором обычно разговаривают дома, определяется родителями. Родным и разговорным языком глухонемых считается язык, на котором они читают и пишут, либо язык, которым пользуются члены их домохозяйства или те лица, с кем они преимущественно общаются дома…

Зьвярніце, прадусім, увагу перапішчыка на фразу «если респондент затрудняется назвать, какой язык для него является родным языком, то следует иметь в виду, что родной язык — это язык, который он усвоил первым в раннем детстве». Хіба вы «затрудняетесь ответить»? :) Канешне, не! Вы дакладна, і без сумніву, ведаеце, якая мова для вас родная. Хай і госьць ваш не марнуе час лішнімі пытаньнямі, а піша, як кажуць: «Родная мова — БЕЛАРУСКАЯ»! Посьпехаў!

Станьмася Літвінамі! Будзьма Літвінамі!

«LitFAQ, або Litwinski FAQ»

Запрашаем годна сустрэці Перапіс-2009 разам з
litviny2009, lithuaniae2009, lm_wkl, vkontakte!

Litwin

Тэхналоґіі Перапісу-2009


Разработан и утвержден логотип переписи населения Республики Беларусь 2009 года, который будет использован на формах переписного листа, а также на значках, выдаваемых лицам, входящим в состав переписного персонала. Разработан значок, который выдается временному переписному персоналу. Значок отличает временный переписной персонал осуществляющий опрос населения.

В целях информирования общественности о проведении переписи населения Республики Беларусь Белстатом подготовлены плакаты, которые будут размещены в общественных местах.

«Символика переписи населения-2009»
«Программа переписи населения-2009»

«Як запаўняць лісты перапісу-2009?»
«Запаўненьне перапісных формаў»
«Літва—2009. Стацца Літвінам і быць ім!»
«LitFAQ, або Litwinski FAQ»

«Технология обработки персональных данных
переписи населения Республики Беларусь 2009 года»

(6,46 Mb)

«…Автоматическому кодированию подлежат ответы респондентов на следующие вопросы форм переписного листа: …вопрос 9 формы 2Н и вопрос 6 формы 4 «К какой национальности Вы себя относите?»; вопрос 10 формы 2Н и вопрос 7 формы 4 «Ваш родной язык»; вопрос 11 формы 2Н и вопрос 8 формы 4 «На каком языке Вы обычно разговариваете дома?»; вопрос 12 формы 2Н и вопрос 9 формы 4 «Другой(ие) язык(и), которым(и) Вы свободно владеете»…»

Зважаючы на «График доставки портфелей…», пэўна,
вынікі перапісу мусяць быць вядомыя да лета року 2010.

«Программа формирования итоговых данных
переписи населения Республики Беларусь 2009 года»

Национальный состав населения, гражданство:
- национальный состав населения;
- население отдельных национальностей по возрасту;
- население отдельных национальностей по образованию и возрасту;
- население отдельных национальностей по состоянию в браке, полу и возрасту;
- население отдельных национальностей по источникам средств к существованию;
- население отдельных национальностей по экономической активности;
- занятое население отдельных национальностей по статусу в занятости;
- население по национальности и родному языку;
- население по национальности и языку, на котором обычно разговаривает дома;
- население по национальности, возрасту и владению другими языками;
- распространение в Республике Беларусь и областях белорусского и русского языков…

Запрашаем годна сустрэці Перапіс-2009 разам з
litviny2009, lithuaniae2009, lm_wkl, vkontakte!