May 20th, 2009

AndReika Tibet Belarus Bielarus

LitFAQ: „Як высьветліць, літвін я ці не?“

Літвіны (літоўцы) далёка не ўнікальныя ў тым, што сталіся
носьбітамі розных моваў і досыць розных культураў:

— Літвіны культуры балцкай;
— Літвіны культуры польскай;
— Літвіны культуры [бела]рускай.

Няма нічога дзіўнага ў тым, што Літвіны ў лінґвістычным сэнсе нагэтулькі шматаблічныя. Гэта натуральны вынік існаваньня нашае сярэднявечнае дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага, якая была дзяржавай шматэтнічнай. Літвіны, галоўным чынам, нацыя палітычная

Літвіны сёньня — кроўныя й духавыя спаткаемцы тых, хто «в течение веков нес ответственность за судьбу страны. Нес хорошо или плохо, вел свою родину к победам или к поражениям, но нес эту ответственность. И это чувство ответственности составляло стержень его характера. Оно было отнюдь не притворным и даже не приобретенным. Это чувство было унаследованным, можно сказать врожденным»

Collapse )

«LitFAQ, або Litwinski FAQ»

Запрашаем годна сустрэці Перапіс-2009 разам з
litviny2009, lithuaniae2009, lm_wkl, vkontakte!