August 2nd, 2009

AndReika Tibet Belarus Bielarus

Дык колькі літоўцаў у РБ?

Водле папярэдніх перапісаў, колькасьць літоўцаў РБ у 1989-ым складала 7606 чалавек, а ў 1999-ым — 6387, то бок зьменьшылася за 10 год незалежнасьці на 16 адсоткаў.

«Сегодня в Беларуси проживает около 30000 литовцев,
24000 из них – в приграничье с Литвой…»

Нешта не цямлю… Адкуль такія зьвесткі, што за 10 гадоў міленіуму колькасьць літоўцаў пяцікрот пабальшэла? Гэна акупацыя? :) Ці прыблізна дапасавалі сакрэтную лічбу сьвядомых літвінаў? :) Мусіць варта арыентавацца хуцей на лічбы Мінстату…